Mumbai

IVF Mumbai on social media

Authorities

 • Public Relation Officer
  Kanaiyalal Khandelwal

  9820738681, 9321738681
  marwar_chetna@yahoo.com
  vaishchetna@gmail.com
 • Mr. Kanti Lal Mehta President
  Kanti Lal Mehta

  9820059123
  rkmsilver@gmail.com
 • Working President
  Krishan Kant Gupta


   
 • General Secretary
  Dilip R Maheshwari
  9820255692
  dilip.maheshwari68@gmail.com

  Secretary Professional Cell
  Parshant Bhansali
  9004084918
 • Treasurer
  Nilesh Doshi

  9820685888, 9324685888
  sninvestment@indiatimes.com
 • Mahila Wing
  Mahila Wing
  President             - Pinki Kedia, CA
  Secretary             - Nupur Bhansali
  Treasurer             - Rati Gupta
  Vice President     - Kusum Gupta
  Jt. Secretary        - Sunita Kedia
  Jt. Treasurer        - Kaushal Bindlish 
 • Advisors Advisors
  1 Brij Gopal Daga
  2 Ashok K Shah
  3 R K Mittal
  4 Vibhas R Khatu
 • Senior Vice Presidents
  Senior Vice Presidents
  1 D C Gupta
  2 Shri Ram S Khandelwal
  3 Anand Prakash Gupta
  4 Chandrakant Saddekar
  5 Manak Mehta
  6 Chandan Parmar

 • Vice Presidents Vice Presidents
  1 Rajendra Maalpani
  2 Anil Patodia
  3 Vijay Kamrekar
  4 Pankaj Singhvi
  5 Ashok Ajmera
  6 Kailash Kavadia
  7 Sukun Parmar
  8 Rupchand Baldota
 • Secretaries Secretaries
  1 Maheshchand R Gupta
  2 Sudhir Kumar Gupta

Programs done in this states

  No events in this state yet.
S.No. Name Mobile